TextBody

, 28/05/2023

Huy chương 2

Ứng dụng mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước trên lưu vực sông Srêpôk hiện tại, 2030, 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu

22/05/2023

Sông Srêpôk là một trong 4 con sông lớn ở Tây Nguyên, cung cấp nước tưới cho khoảng 66 nghìn hecta đất canh tác. Hơn nữa, nó là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và hỗ trợ cho sự phát triển công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Gần đây, với sự xuất hiện của một số hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn như thủy điện Buôn Tua Srah, thủy điện Buôn Kuôp, thủy điện Srêpôk 3,...đã ảnh hưởng không nhỏ đến dòng chảy hạ lưu. Để kiểm soát việc sử dụng nước hiệu quả, việc cân bằng nguồn nước là hết sức quan trọng. Tác giả đã thiết lập một tập hợp các thông số mô hình Mike Basin phù hợp với lưu vực sông Srêpôk và áp dụng nó để kiểm soát cân bằng nước đến năm 2030, 2050 dưới tác động của biến đổi khí hậu. Kết quả sẽ là cơ sở dữ liệu để đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ về hiệu quả và tính bền vững trong kiểm soát và khai thác tài nguyên nước mặt ở Tây Nguyên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN

2.1. Phương pháp tính toán

2.2. Phân vùng tính toán

2.3. Xây dựng sơ đồ tính toán

3. THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG MÔ HÌNH MIKE BASIN CHO LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK

3.1. Nghiên cứu, tính toán nước đến trên lưu vực

3.2. Nghiên cứu, tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành dùng nước cho các giai đoạn phát triển

3.3. Các hồ chứa

4. KẾT QUẢ CÂN BẰNG NƯỚC

5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bùi Hiếu, Nguyễn Quang Phi, 2011. Cân bằng sử dụng nước trên vùng đất bazan Tây Nguyên. Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử, Bộ Tài nguyên & Môi trường;

[2] Nhà xuất bản Bản đồ, 2011. Tập Atlas hành chính Việt Nam;

[3] Nguyễn Lập Dân, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015. Báo cáo Tổng kết đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên mã số TN3/T02(KHCN-TN/16).

[4] Thủ tướng Chính phủ, 2014. Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk, ban hành ngày 23/7/2014;

[5] Viện Quy hoạch Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, 2010. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quy hoạch thủy lợi – Mô hình Mike Basin;

[6] Viện Quy hoạch Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, 2013. Báo cáo tổng hợp, dự án “Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi vùng Tây Nguyên”;

[7] Nguyễn Vũ Việt, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 2020. Báo cáo Tổng kết đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng lưu giữ và khai thác hiệu quả tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên mã số TN16/T01.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước trên lưu vực sông Srêpôk hiện tại, 2030, 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nguyễn Minh Việt
Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: