TextBody

, 30/11/2023

Huy chương 2

Quyết định quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

05/09/2015
3869/QĐ-BNN-KHCN
Tên văn bản: Quyết định Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm  vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số, ký hiệu văn bản: 3869/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 28/9/2015
Hiệu lực thi hành:

28/9/2015

Trích yếu:

Quyết định Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm  vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Văn bản đính kèm 3869/QĐ-BNN-KHCN

Ý kiến góp ý: