TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

10/01/2023

Chiều ngày 9/1/2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Tham dự Hội nghị vê phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Đồng chí Phùng Đức Tiến, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý Xây dựng công trình; Ông Nguyễn Trọng Đảm - Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam. Về phía Bộ Công An có Đồng chí Nguyễn Đình Thuận-Ủy viên Trung ương Đảng cơ quan Công an Trung ương - Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An, các đồng chí lãnh đạo thuộc A04, C03

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; các đồng chí trong Đảng ủy Viện; lãnh đạo các Ban tham mưu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng các phòng, trung tâm các đơn vị thuộc Viện và các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị nghiên cứu ứng dụng, các hoạt động tập trung vào 02 lĩnh vực chính đó là hoạt động khoa học công nghệ và các hợp đồng tư vấn dịch vụ trực tiếp phục vụ cho sản xuất, xây dựng các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai… Tuy nhiên năm 2022, nguồn lực để phục vụ cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ chậm triển khai; các hợp đồng tư vấn, dịch vụ khó khăn; đầu tư công giảm sút… Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, những hoạt động của Viện ảnh hưởng rất lớn, doanh thu của hầu hết các đơn vị năm 2022 giảm và những năm trước, chỉ đạt được 70-80% so với năm 2021. Tuy vậy, theo GS.TS. Trần Đình Hòa đây là cả một sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ các đồng chí lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Viện, đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và hỗ trợ công tác điều hành của Chính phủ, Bộ, Ban ngành và địa phương mang lại hiệu quả cao cho đến đề xuất và thực hiện nhiều đề tài khoa học các cấp có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, hoàn thành và triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất của Viện…

Hội nghị tổng kết là dịp để đánh giá những kết quả đạt được, trao đổi về phương hướng hoạt động năm 2023 và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời chia sẻ khó khăn, nhận diện những thách thức, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng triển khai những nhiệm vụ trong thời gian tới của Bộ, ngành, địa phương giao cũng như thực tiễn sản xuất đặt ra.

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Báo cáo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Tùng Phong cho biết sự bất ổn của kinh tế thế giới đã tác động tới Việt Nam khá rõ rệt, nguồn vốn đầu tư công và kinh phí cho nghiên cứu khoa học công nghệ giảm rõ rệt trong năm qua. Tuy nhiên toàn Viện đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2022, Viện đã chỉ đạo một cách quyết liệt, toàn thể cán bộ trong Viện đã cố gắng, đoàn kết, sáng tạo nên đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn, đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Năm 2022 đã triển khai thực hiện số lượng nhiệm vụ khoa học lớn, 100 nhiệm vụ với 30 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia; 20 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ; 06 nhiệm vụ theo kênh PTNTĐ; 13 nhiệm vụ cấp Tỉnh; 01 nhiệm vụ môi trường, 11 nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, 03 nhiệm vụ xây dựng định mức và 11 nhiệm vụ đặc thù. Đã có 41 nhiệm vụ các cấp được tiến hành nghiệm thu kết thúc đúng tiến độ.

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ là thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học với những sản phẩm cụ thể, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đơn vị. Do vậy, công tác đăng ký sở hữu trí tuệ luôn luôn được Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Viện rất quan tâm. Kế thừa việc đăng ký hồ sơ từ những năm trước, trong năm 2022, Viện đã có: 01 sáng chế được cấp bằng, 04 giải pháp hữu ích được cấp bằng; 01 TBKT được công nhận; 02 sáng chế, 04 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn.

Viện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền trên Tạp chí trong và ngoài nước, Hội thảo khoa học, phóng sự trên truyền hình giới thiệu các kết quả nghiên cứu đến với bạn đọc theo phương châm nhanh, chính sác, kịp thời. Đặc biệt trong năm 2022 các cán bộ của Viện có 51 bài báo khoa học được trên các tạp chí uy tín và hội thảo quốc tế trong đó: 38 bài trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus (33 ISI, 05 Scopus), 06 bài đăng trên các tạp chí uy tín khác, 07 bài trình bày tại Hội thảo quốc tế và xuất bản 07 sách chuyên khảo.

Hợp đồng kinh tế năm 2022 Viện ký mới được 316 hợp đồng với kinh phí 392,5 tỷ đồng, các đơn vị có sản phẩm công nghệ đặc thù có lợi thế trong cạnh tranh và thắng thầu nhiều hợp đồng mới, các hợp đồng kinh tế rất đa dạng về loại hình.

Công tác tổ chức cán bộ ổn định, hành chính quản trị và quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện theo đúng kế hoạch và các quy định quy chế hiện hành; công tác tài chính đảm bảo cho các hoạt động của Viện, chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước.

Các kết quả nghiên cứu của Viện tiếp tục được triển khai áp dụng vào sản xuất, trong các dự án lớn, thương hiệu của Viện ngày càng đựợc nâng cao....

Báo cáo cũng đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm của Viện 2023 đó là (1) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức và hoạt động bộ máy của Viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết 19 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 120 về thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp; Đẩy mạnh và tập trung các nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng tỷ lệ đội ngũ cán bộ đầu đàn, cán bộ trình độ cao (GS, PGS, TS) cho các lĩnh vực chuyên môn; (3) Xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác các dự án Hòa Lạc, dự án Tăng trưởng xanh và Dự án tăng cường cơ sở vật chất của Viện KHTLVN và các đơn vị trực thuộc trong đó tập trung xây dựng quy hoạch sử dụng đất và đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết để khai thác hiệu quả. (4) Hoàn thiện các quy chế, thể chế để tạo động lực cho cán bộ, viên chức cống hiến hết mình và có thu nhập ngày càng cao đồng thời đáp ứng yêu cầu mới trong xu thế chuyển đổi số hiện nay. (5). Bám sát các định hướng lớn của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương (Chiến lược ngành NN&PTNT, Kế hoạch thực hiện Kết Luận 36 về an ninh nước, an toàn đập và hồ chứa nước, chương trình tổng thể PCTT, Các chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước, v,v..) Xác định rõ định hướng KHCN mũi nhọn của Viện và các đơn vị trực thuộc, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, phân công các đơn vị và cá nhân phụ trách để tổ chức triển khai

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Viện Khoa học Thủy lợi trong 63 năm qua. Các kết quả nghiên cứu của Viện rất toàn diện, đặt tiền đề khoa học, thực tiễn cho những quyết sách của Đảng, Nhà nước và công tác điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị công tác nghiên cứu khoa học của Viện cần phải được tăng cường và đây là nhiệm vụ chính trị cốt lõi của Viện, bên cạnh đó cần phải chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo và hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất.

Với những truyền thống, bề dày thành tích của Viện trong suốt 63 năm qua và với lực lượng đội ngũ cán bộ khoa học hùng hậu, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong muốn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tiếp tục đề xuất nhiều đề tài khoa học trên tất cả các lĩnh vực, các khía cạnh; Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, tưới tiêu; Giải quyết các vấn đề về xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước…

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ đóng góp ngày càng xuất sắc vào sự nghiệp nông nghiệp nói chung, thủy lợi nói riêng và sánh vai cùng với các cường quốc trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, chia sẻ và góp ý của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị Tổng kết.

Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết ngoài những nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo tổng  kết của Viện, trong thời gian tới Viện sẽ tập trung vào 03 nhiệm vụ chính trọng tâm đó là Xây dựng đươc các định hướng chiến lược mang tính mũi nhọn, đột phá về khoa học công nghệ để phục vụ cho công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai theo hướng đa mục tiêu đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu đặt ra trong thực tiễn. Về khoa học công nghệ phải chủ động trong mọi tình huống để tư vấn, tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, địa phương trong lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai. Xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ thủy lợi phòng chống thiên tai có trình độ cao, tâm huyết với nghề. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hợp tác quốc tế; xây dựng cơ chế, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ để triển khai các nhiệm vụ chiến lược của Viện, ngành, đất nước.

GS.TS. Trần Đình Hòa cho rằng đây là những vấn đề khó khăn, phức tạp cần phải có trí tuệ tập thể, sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Viện và đặc biệt sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị và đối tác của Viện. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công An… trong triển khai nhiệm vụ của Viện. GS.TS. Trần Đình Hòa tin tưởng với sự hỗ trợ và tạo điều kiện này, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ triển khai tốt và thành công nhiệm vụ sắp tới, đưa Viện ngày càng phát triển và bền vững.

Ban Giám đốc Viện tặng hoa chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã cùng tập thể các nhà khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi đạt giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ - Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Ý kiến góp ý: