TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi

26/01/2010
78/VKHTLVN-KHTH
Tên văn bản: Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi
Số, ký hiệu văn bản: 78/VKHTLVN-KHTH
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Ban Kế hoạch Tổng hợp - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Q.Giám đốc Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 26/01/2010
Hiệu lực thi hành: 26/01/2010
Trích yếu:

Xây dựng định mức Khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi

Văn bản đính kèm 78-VKHTLVN-KHTH.pdf

 

Ý kiến góp ý: