TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Hội nghị nghe tư vấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ "Điều tra vết lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt"

23/12/2021

Chiều ngày 22/12/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nghe liên danh Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo và Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ "Điều tra vết lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt" thuộc Dự án Điều tra, cắm mốc vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 và lập bản đồ ngập lụt cho 04 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ công tác cảnh báo, dự báo lũ, phân vùng lũ lụt trên địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành về phòng, chống thiên tai của địa phương; đồng thời cung cấp thông tin phục vụ quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó phạm vi gói thầu 01 bao gồm: Điều tra vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 cho vùng đồng bằng 04 lưu vực sông Nhật Lệ, Lý Hòa, Gianh và Roòn và xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng đồng bằng lưu vực sông Nhật Lệ. Nhiệm vụ của gói thầu là điều tra vết lũ lịch sử tháng 10/2020 tại các vùng ngập lụt trên 04 lưu vực sông lớn gồm: Sông Nhật Lệ, sông Lý Hòa, sông Gianh và sông Roòn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Ngoài ra, gói thầu 01 còn thu thập, điều tra, khảo sát, bổ sung số liệu địa hình, khí tượng thủy - hải văn, dân sinh, kinh tế, hạ tầng phục vụ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng đồng bằng ngập lũ sông Nhật Lệ; phân tích nguyên nhân hình thành và diễn biến lũ, ngập lụt cho vùng đồng bằng lưu vực sông Nhật Lệ; thiết lập phần mềm (bộ công cụ hệ thống thông tin) cảnh báo sớm ngập lụt hỗ trợ điều hành theo kịch bản mưa lũ vùng đồng bằng ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ; đề xuất, khuyến nghị đối với các dự án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án khác ảnh hưởng đến khả năng ngập lụt; chuyển giao công nghệ - sản phẩm.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao tính ứng dụng của đề tài; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét ý kiến góp ý của các đại biểu, đơn vị tham dự để bổ sung vào thực hiện gói thầu được hoàn thiện hơn.

Theo Đặng Hà/www.quangbinh.gov.vn

Ý kiến góp ý: