TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Hội nghị tập thể lãnh đạo "mở rộng" để phát hiện nguồn trong qui trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

09/07/2021

Sáng ngày 09/7/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo "mở rộng" để phát hiện nguồn trong qui trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Bà Bùi Ngọc Mỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Bà Đỗ Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Quản lý CCVC.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Trưởng các Ban tham mưu; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện chủ trì

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh GĐ Viện

Hội nghị được tổ chức với 02 nội dung chính bao gồm thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Vụ Tổ chức Cán bộ đã quan tâm, cử Đoàn công tác tham dự Hội nghị. GS.TS. Nguyễn Vũ Việt cho biết, thực hiện theo Quyết định 1886 ngày 23/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện đã và đang triển khai các bước của quy trình bổ nhiệm và các quy trình này đều đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch theo quy định.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã phổ biến một số nội dung tại cuộc họp lần 1 ngày 5/7/2021 của Ban Giám đốc Viện cũng như giới thiệu sơ qua về mẫu phiếu, cách điền phiếu, lưu trữ lá phiếu theo chế độ mật. Đồng thời, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt kêu gọi tất cả các đồng chí có mặt tại Hội nghị thể hiện quyền lợi, nghĩa vụ và tinh thần trách nhiệm của mình bầu ra đồng chí có tâm, có tầm, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn Viện, tiếp tục chèo lái con thuyền "Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam" “đã ra khơi rồi, tiếp tục thẳng tiến về phía trước”, đóng góp có hiệu quả và nhiều hơn nữa cho Bộ, ngành, đất nước.

Bà Bùi Ngọc Mỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phổ biến một số nội dung trong quá trình bỏ phiếu và mong muốn các đồng chí có mặt tại Hội nghị phát huy cao tinh thần, trách nhiệm đối với Viện, giới thiệu đồng chí đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đủ điều kiện tiêu chuẩn vào chức danh Giám đốc Viện - Là một trong 03 Viện đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tiếp theo đó, Hội nghị đã nhất trí bầu ban kiểm phiếu bao gồm: PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính - Tổ trưởng; TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc VIện - Thành viên; ThS. Ngô Cảnh Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện - Thành viên.

Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính phổ biến một số nội dung trong quy trình thực hiện kiểm phiếu và cho biết phiếu bầu chỉ được khai thác 01 lần tại Hội nghị trước sự chứng kiến của Vụ Tổ chức Cán Bộ; Sau khi kiểm phiếu, phiếu sẽ được niêm phong và lưu theo chế độ mật.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu đến tay các đồng chí tham dự Hội nghị

Ý kiến góp ý: